Image
Image
Image

mottoUzdravuje láska!

Runa je metoda, která svým systémem práce s emocemi umožňuje lidi kolem nás chápat a milovat. Vede nás k tomu, abychom sebe i vše kolem přijali takové, jaké to je. Teprve když přestaneme odmítat, kritizovat, soudit a odsuzovat, teprve potom se negativní emoce rozplynou a my můžeme zažívat skutečný vnitřní klid. Svůj život – i současný svět – můžeme uzdravit jedině láskou.


Self therapy runa

emoční sebeterapie pro každého • Cesta k vnitřní pohodě

Motto: Štěstí je naše volba!

Štěstí je stav, kdy se cítíme naprosto spokojení. Jak toho dosáhnout? Můžeme čekat, že přijde samo. Nebo jsme ochotní na sobě pracovat a osvojíme si nástroj k vytváření vnitřní pohody. Naučíme se vědomě pracovat s vlastními emocemi. Naučíme se cíleně „čistit“ pocity, které zatěžují naši psychiku a celkově škodí našemu zdraví. Tvoříme komunitu spokojených lidí, kteří používají novou metodu jak zlepšit svůj život. Tvoříme celek, kde jsme si navzájem oporou a trvalou přátelskou pomocí.

Proč se emočně čistit?

Stejně jako se věnujeme pravidelně osobní hygieně, je potřeba vnímat a „čistit“ i svoji duši. Naše psychika se každodenně musí vyrovnávat s řadou situaci a ne vždy dokáže náročné zážitky zpracovat. Jestliže se hromadí stresové situace a člověk se dostává do dlouhodobě negativních pocitů, vznikají psychické potíže a následně psychické či fyzické nemoci. Emoční sebeterapie, kterou si osvojíme, nás dokáže rychle převést z negativních pocitů do pozitivního naladění.

Co je Self therapy Runa?

Je to základní postup „čištění“ vlastních emocí. Může si ho osvojit každý, protože je velmi jednoduchý a praktický. Je to způsob jak být sám sobě terapeutem. Je to nástroj, díky němuž se člověk sám může okamžitě dostat ze svých nepříjemných pocitů (smutek, strach, vztek, závist, nenávist, úzkosti, depresivní stavy). Tento moderní postup zpracovávání vlastních emocí je součástí metody Runa, kterou vytvořil Mirek Procházka. Lektorkou kurzů Self therapy Runa je Mgr. Renata Klára Jiříková.

Jak kurzy probíhají?

Kurzy se konají v malých skupinkách a jsou víkendové nebo večerní. Víkendový kurz trvá dva dny, je vždy celodenní (od 9 do 17 hod. ). Večerní kurzy tvoří čtyři lekce v daný všední den (vždy od 18 do 21 hod.) v průběhu jednoho měsíce. Účastníci jsou vedeni k tomu, aby si emoční čištění nejen sami vyzkoušeli, ale skutečně osvojili a používali. Během kurzu zpracovávají nejprve své bloky ve dvojicích, poté sami na sobě. Po skončení kurzu zůstávají ti, kteří mají zájem, nadále v kontaktu a spolu s lektorkou se scházejí na pravidelných „dočišťovacích“ setkáních.

Co je přínosem kurzů?

Self therapy Runa vám otevírá cestu k sobě. Naučíte se vnímat vlastní emoce, více chápat sami sebe i vztahy, které máte s ostatními lidmi. Hlavním cílem sebeterapií je životní vyrovnanost, pohoda ve vašem životě. Vytváříte si ji tím, že se naučíte nacházet svoje emoční bloky (negace) i tyto bloky uvolňovat – a tudíž odstraňovat. Kurzy rozvíjejí vaše intuitivní vnímání, chápání širších, duchovních souvislostí vašeho života. Self therapy Runa je cestou k radostnému prožívání života na Zemi.


Terapie runa

Proč terapie Runa?

Dlouhodobé prožívání negativních emocí (strach, smutek, vztek, nenávist, závist) má pro člověka nepříjemné důsledky – trvalý stres, deprese, úzkosti, fobie a další psychické potíže. Když toto neřešíme, ničí náš život (psychosomatické potíže, alkoholismus, drogy, poruchy příjmu potravy, pokusy o sebevraždu). Svých zatěžujících negativních emocí se můžete zbavit hned pomocí nového způsobu práce s vaším podvědomím. Cílem terapie je vnitřní klid a celková životní spokojenost (vyrovnaná psychika i dobrá imunita).

Co je Runa?

Emoční terapie, při níž klient během sezení (které trvá cca 2 až 3 hodiny) dokáže pod vedením terapeuta změnit své negativní emoce na pozitivní. Jednoduchý a účinný systém práce s podvědomím s trvalými pozitivními účinky v oblasti psychické i fyzické. Pomocí praktické a jasné metody lze odhalit podstatu problému a co nejrychleji ho odstranit z podvědomí.

Co znamená název Runa?

Toto pojmenování odkazuje k léčivým keltským znakům, které představují velkou sílu, hloubku a uzdravující moc a zároveň je zkratkou - znamená zbavit se problému, který nás tíží, Rychle, Účinně a Navždy. Autorem názvu i metody je Mirek Procházka, který řadu let hledal nástroj, který by co nejjednodušším způsobem a co nejúčinněji dokázal pomáhat ostatním. Runa pomáhá rychle, efektivně a trvale.

Jsou jiné metody blízké Runě?

Runě je blízká např. metoda Ruš. Jejím základním principem je formulace „Příjímám“, kterou Runa nepoužívá. Runa pracuje s jinými výroky, postupy vnitřního dítěte, vnitřního rodiče  a principem Napojení, díky tomu je rychlejší a dostává se do hlubšího podvědomí. V postupu Napojení na další osoby, který používají Rodinné konstelace, jde Runa ještě dál – klient člověka, který v konstelaci ztělesňuje např.  otce, jen nepozoruje, ale sám se na něj vnitřně napojí, prožije a pochopí jeho motivace, což je velmi očišťující a skutečně uzdravující. 

Pro koho je terapie vhodná

Pro koho je terapie vhodná?

Pro toho, kdo přijal zodpovědnost za svůj život. Pro toho, kdo se rozhodl pro změny ve svém životě. Pro toho, kdo ví, že jen on sám může být tvůrcem svého spokojeného života – a je ochoten pro to něco udělat! K tomu je potřeba dostatek síly a odvahy. Terapií lze vyřešit celé široké spektrum potíží více či méně závažných. Rozhodnutí pro terapii však často přichází až na životní křižovatce, kdy ten, kdo prožil něco hodně těžkého a bolestného, má silnou motivaci své negativní emoce zpracovat.

Jak probíhá terapie?

Klient přichází s problémem, který chce vyřešit. Klient i terapeut sedí naproti sobě v klidném a příjemném prostředí poradny, při terapii má klient zavřené oči (z důvodu soustředění). Během sezení, které trvá 2 až 3 hodiny, se terapeut stává průvodcem, který slovně klienta vede k odhalení příčiny jeho potíží i k emočnímu „zpracování“ (opakování výroků klientem uvolňuje jeho emoce negativní a mizí tak bloky emoční i energetické). Terapeut tedy nezasahuje do prožívání klienta, pouze je nápomocný v tom, co si klient chce – a potřebuje vyřešit.

Jak se klient cítí po terapii?

Po emočním „vyčištění“ klient zažívá pocity radosti a vnitřní pohody. A zejména intenzivní prožitek energie lásky, která dokáže vyléčit emoční zranění, je kontrolou vyřešených negativních emočních stavů. Zpracování a uvolnění potlačovaných negativních emocí během terapie je něco jako „duševní sauna“. Klient se po ní cítí sice mírně unavený, ale zároveň relaxovaný a očištěný. A odchází v poklidném stavu vnitřního klidu a vyrovnanosti.

Jak terapie pomáhá?

Runa je vhodná jako rychlá pomoc ve skutečně naléhavých případech, kdy klient řeší existenční a jiné závažné problémy (smrt blízké osoby, ztráta zaměstnání, rozchod, rozvod, závislosti atd.). Runa velmi rychle pomáhá člověku dostat se do vnitřní rovnováhy a žít v klidu běžný život. Pro ty, kteří jsou ve svém životě spokojeni, je vhodnou cestou pro rozvíjení skrytých schopností i pro hlubší duchovní hledání, objevování smyslu vlastní existence.

O mně


„Aby k vám někdo přišel a otevřel se vám víc než váš nejlepší přítel a mluvil s vámi o svém životě, o tom čím prochází, o svých nadějích a obavách, to je velká pocta smět takto poznávat lidi. Není jiná možnost jak to zažívat než být terapeut.“ (Peter Breggin)

Práce emoční terapeutky je výsledkem mého celoživotního zaujetí emocemi a vztahy. Pochopit jak funguje lidská psychika mi umožnila jednak umělecká práce v Divadle Minaret (herectví a kurzy pro děti), jednak moje životní cesta, kdy jsem se sama musela vypořádat s řadou problémů, které řeším se svými klienty (deprese, strachy, vyrovnání se smrtí, nízké sebevědomí atd.). Sama na sobě jsem poznala postupy psychologie a psychiatrie i různé přístupy v oblasti alternativní medicíny, kterou jsem intenzivně studovala. Možnost jak překonat různá trápení jsem objevila teprve díky metodě Runa, které vděčím za svůj spokojený život. Díky, Runo, jen já vím za co všechno ti vděčím!

Na první terapii jsem k Renatě přišla před několika lety. Začínala jsem zrovna léčbu rakoviny prsu, byla jsem po první chemoterapii. Odstraňovaly jsme zejména strachy a úzkosti – a díky terapii jsem léčbu rakoviny zvládala v pohodě. Od té doby vím, že se na „svou“ terapeutku, „svého anděla“, můžu kdykoli obrátit – a problém vyřešíme: pominuly moje šílené ataky migrény, zmizela bolest ruky a karpálních tunelů, překonala jsem i bolesti zubů a řadu problémů, které jsem měla. Začala jsem tuto terapii doporučovat svým blízkým a známým. Viděla jsem, jak se jejich život zlepšil a terapie měla i velký vliv na jejich zdraví – po odbourání stresu se zastavilo vypadávání vlasů, zmizel zánět nervové soustavy (a na kontrole u lékaře se zjistilo, že i ložiska zánětu) atd. Tuto terapii doporučuju všem. Uzdravuje duši i tělo.
Kateřina Dlouhá

Konzultace

500

 • v délce 30 min.
 • diagnostika problémů
 • rozbor čaker
Mám zájem

Duchovní koučink

900Kč / setkání

 • 60 minut
 • pravidelná setkání s postupným odstraňováním potíží
 • Terapie vede k harmonizaci celé osobnosti, cílem je vyrovnaný člověk, spokojený ve všech oblastech svého života.
Mám zájem

Terapie Runa

2 500

 • 2-3 hodiny
 • Během terapie řešíme jedno konkrétní téma (problém), na závěr zkontrolujeme zda bylo vyřešeno a k jakému pozitivnímu posunu došlo. Platíte za prokazatelné výsledky, tj. zlepšení stavu (po terapii neplatíte nic v případě, že nejste spokojeni)
Mám zájem

Self therapy Runa

4 900Kč / kurz

 • 2 nebo 4 dny
 • celkem cca 12 hod.
 • Je to způsob jak být sám sobě terapeutem. Je to nástroj, díky němuž se člověk sám může okamžitě dostat ze svých nepříjemných pocitů.
Mám zájem

Napište nám

Máte-li zájem o terapii, ozvěte se nám

TERAPIE RUNA
Mgr. Renata Klára (Jiříková)
Nad Bořislavkou 40, Praha 6
tel. 730 141 693
renataklara@terapieruna.cz
www.renataklara.cz